Vidul de constituționalitate din capul lui Turcan

12 Mar 2021

Legea care interzice cumulul pensiei cu salariul, prezentată de Raluca Turcan este plină de vicii de constituționalitate. Oriunde pui degetul în acest proiect dai peste o discriminare sau peste o încălcare flagrantă a unor drepturi fundamentale garantate de Constituție. Sub aparența „opțiunii” se instituie OBLIGAȚII de renunțare la drepturi constituționale (dreptul la pensie sau dreptul de a munci) sau INTERDICȚII privind exercitarea acestor drepturi (dreptul de a munci, indiferent de vârstă!). Legea nu-i lovește doar pe pensionarii care lucrează la stat, ci și pe pensionarii care lucrează în privat. În general, este o Lege anti-pensionari. PSD va vota împotriva acestei legi, iar dacă va fi adoptată o va contesta la CCR.

Vicii de constituționalitate

 • Încălcarea dreptului la muncă, pentru toți pensionarii, inclusiv cei din privat, care au ajuns la vârsta de 70 de ani. Acestora li se interzice dreptul de a munci. Se încalcă 41, alin. 1 din Constituție: „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă.
 • Condiționarea dreptului la pensie pentru pensionarii angajați la stat. Dreptul la pensie este suspendat dacă aceștia vor să lucreze în continuare la stat. Se încalcă Art. 47, alin. 2 din Constituție: „Cetățenii au dreptul la pensie…”
 • OBLIGAȚIA DE A OPTA între două drepturi garantate de constituție: dreptul la pensie și dreptul la muncă. Alegerea unuia dintre ele de către pensionarii angajați la stat, implică suspendarea celuilalt, ceea ce contravine flagrant Constituției. Se încalcă art. 41, alin 1, din Constituție, care prevede inclusiv faptul că „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea locului de muncă este liberă”. Deci dacă un pensionar alege să lucreze la stat, acest drept nu poate fi condiționat de suspendarea pensiei. La fel, dacă se optează pentru dreptul la pensie, pensionarul pierde dreptul la muncă la stat, ceea ce contravine aceluiași articol  41, alin. 1 din Constituție. Dacă, dimpotrivă optează pentru salariul, pensionarului i se îngrădește dreptul la pensie pe care l-a câștigat în momentul în care a împlinit vârsta de pensionare de 65 de ani. Se încalcă în acest caz art. 47, alin. 2.
 • Încălcarea principiului egalității în fața legii. Legea introduce excepții pentru anumite categorii de pensionari bugetari cărora li se permite cumularea pensiei cu salariul de la stat. E vorba de următoarele 5 categorii:
  1. Persoanele alese în funcții publice sau celor pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituție;
  2. Persoanele care beneficiază de drepturi de autor în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Personalul didactic prevăzut de Legea educației naționale nr. 1/2011 plătit în regim de plata cu ora;
  4. Pensionarii încadrați în gradul III de invaliditate;
  5. Membrii Academiei Române.

Se creează o discriminare în fața legii pentru ceilalți pensionari, care la fel ca cei exceptați, și-au respectat obligația de a contribui la bugetul asigurărilor sociale. Se încalcă art. 16 din Constituție: (1) Cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.

 • Încălcarea principiului neretroactivității legii. În Decizia 591/2019, Curtea Constituțională a statuat faptul că pensia este „un drept preconstituit încă din perioada activă a vieții individului, acesta fiind obligat prin lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat procentual raportat la nivelul venitului realizat”. Deci condiționarea unui drept preconstituit anterior intrării în vigoare a legii încalcă principiul neretroactivității legii. Inclusiv în cazul pensionarilor de la stat sau a pensionarilor de peste 70 de ani se încalcă drepturi dobândite înainte de adoptarea legii. Se încalcă art. 15 alin. 2 din Constituție:Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”.

 

Tentativa de mituire a membrilor Curții Constituționale, a președintelui Iohannis și a primarilor pensionari din PNL

o   Conștienți fiind de multiplele vicii de constituționalitate, printre bugetarii bugetari exceptați de interdicția cumulării pensiei cu salariul sunt strecurați și membrii Curții Constituționale care ar urma să se pronunțe asupra legii în cazul unei previzibile sesizări din partea partidelor din Opoziție.

o   Astfel prima categorie exceptată de la art. 6 alin. 1 din proiectul de lege este următoarea:

 1. Persoanele alese în funcții publice sau cei pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituție.

o   Prin această exceptare sunt privilegiate următoarele categorii de pensionari bugetari:

 1. Președintele României
 2. Parlamentarii
 3. Membrii guvernului
 4. Aleșii locali
 5. Membrii CSM
 6. Avocatul Poporului
 7. Membrii Curții de Conturi
 8. Membrii Curții Constituționale

 

o   Modul în care este redactat acest text arată că cei care au scris legea s-au gândit în mod special să-i „acopere” pe TOȚI membrii CCR.

o   Dacă s-ar fi menționat că sunt exceptați doar „Cei aleși în funcții publice”, dintre membrii CCR ar fi fost scutiți de interdicție doar cei aleși de Parlament. În schimb, cei numiți de președintele României, nu ar fi avut dreptul să cumuleze pensia cu salariul. Prin adăugarea celei de-a doua teze a conjuncției SAU „cei pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituție” au fost incluși toți membrii CCR, întrucât mandatul acestora de 9 ani e precizat în Legea fundamentală la art. 142, alin. 2.

o   Dacă, dimpotrivă, s-ar fi referit doar la pensionarii care ocupă funcții publice pentru care mandatul este stabilit la nivel constituțional, atunci ar fi fost dezavantajat președintele României (care urmează să devină pensionar spre finalul mandatului său) dar și parlamentarii și aleșii locali ai Coaliției care au ajuns deja la pensie, întrucât durata mandatului acestora nu e prevăzută în Constituție. Deci proiectul ar fi riscat să fie respins din cauza presiunii din partidele din Coaliție.

Ce spune Curtea Constituțională

o   Decizia CCR 873/2010: „Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, arată că şi aceasta este neîntemeiată, deoarece Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea nu garantează un anumit cuantum al dreptului patrimonial, ci doar plata acestuia, ca drept câștigat.”

o   Decizia 591/2019: „Cu privire la sfera de cuprindere a acestui drept, Curtea, în jurisprudența sa, a statuat că este „un drept preconstituit încă din perioada activă a vieții individului, acesta fiind obligat prin lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat procentual, raportat la nivelul venitului realizat. Corelativ, se naşte obligaţia statului ca în perioada pasivă a vieţii individului să îi plătească o pensie al cărei cuantum să fie guvernat de principiul contributivităţii, cele două obligaţii fiind intrinsec şi indisolubil legate.

o   Decizia 591/2019 Dacă, în schimb, statul a adoptat o legislaţie care reglementează drepturi provenite din sistemul de asigurări sociale – indiferent dacă acestea rezultă sau nu din plata unor contribuţii -, acea legislaţie trebuie să fie considerată ca generând un interes patrimonial în sensul art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie.

(Altfe, spus, pensia este un drept de proprietate, care poate fi impozitat, dar nu poate fi suspendat. Art. 1 din Protocolul adițional la Convenția Curții Europene a Dreptuilor Omului prevede următoarele: „Protecția proprietății: Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. Dispozițiile precedente nu pot aduce atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor or a altor contribuții, sau a amenzilor.”)

 

 

 

Share This