Peste 50.000 de companii an­treprenoriale vor putea so­li­cita ajutoare de stat între 2.000 şi 100.000 de euro în cadrul Programului Ope­ra­ţional Competitivitate dezvoltat de Ministerul Fondurilor Europene

21 Aug 2020

Peste 50.000 de companii an­treprenoriale vor putea so­li­cita ajutoare de stat între 2.000 şi 100.000 de euro în cadrul Programului Ope­ra­ţional Competitivitate dezvoltat de Ministerul Fondurilor Europene, care în prezent a trimis spre consultare Ghidul solicitantului în urma căruia se vor acorda finanţările.

„Este vorba de suma de 1 miliard de euro finanţată din fonduri europene şi din bugetul de stat şi 100 de milioane de euro din contribuţia beneficiarilor. Ordonanţa 130/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 6 august. Avem legea pe baza căreia se acordă aceste granturi, iar în prezent, Ghidul solicitantului se află în consultare până pe data de 24 august“

a spus în cadrul emisiunii de business ZF Live Cristina Iţcuş, managing partner în cadrul companiei CBS Custom Business Solu­tions, ce desfăşoară activităţi de consul­tanţă pentru afaceri şi management, conform zf.ro

De asemenea, ea spune că forma finală a Ghidului solicitantului va fi gata în ultima săptămână a lunii august (înce­pând cu data de 24 august), de­oare­ce Ordonanţa 130 prevede ca sumele solicitate şi apro­ba­te prin acest program să ajungă la bene­fi­ciari până la finalul anului în curs.

Până în pre­zent nu a fost pu­bli­cate informa­ţii în legătură cu mo­da­litatea prin care antreprenorii pot solicita fi­nan­ţarea în ca­drul programului. Cristina Iţcuş spune că be­ne­ficiarii vor pu­tea aplica online, prin inter­mediul unei aplicaţii ce va fi dezvoltată special pen­tru acest program, „iar cei care doresc să aplice trebuie să fie pregătiţi.“

Programul prevede împărţirea su­mei de 1 miliard de euro în trei linii di­fe­rite de finanţare, care se adresează mai multor categorii de companii, de la micro­întreprinderi, până la companii cu stabilitate în piaţă şi cu planuri de dez­voltare şi investiţii.

„Prima categorie se adresează mi­cro­întreprinderilor. Sunt alo­caţi pentru acest segment 100 mil. euro care aco­peră nevoile a 50.000 de beneficiari. Aceş­tia vor putea obţine un micro­grant pen­tru capital de lucru în valoare de 2.000 de euro.“

Însă, pentru a fi eli­gibile companiile tre­buie să nu fi avut angajaţi în 2019, să fi obţinut o cifră de afaceri de peste 5.000 euro şi să fi avut activitate opera­ţională de minimum un an.

„Aici se încadrează microîntre­prin­de­rile fără angajaţi – sunt cazuri în care aso­ciatul şi administratorul firmei des­fă­şoară activitatea fără a avea contract de muncă. Sunt multe astfel de IMM-uri în Români în toate domeniile. Astfel, pot obţine finanţare IMM-urile din toate domeniile, PFA-urile, cabine­tele medicilor.“

Pentru cea de a doua cate­go­rie de grant este alocată su­ma de 100 mil. euro, însă su­me­le alocate fiecărui benefi­ciar sunt calculate în funcţie de cifra de afaceri înregistrată anul trecut de companie.

Acest segment se adresează com­pa­niilor a căror activitate a fost afectată de măsurile de limitare a noului corona­vi­rus, precum cele active în industria ospi­ta­lităţii sau turism, şi care au obţi­nut certificat de stare de urgenţă. Iar pentru a putea obţine finanţarea, bene­fi­ciarii trebuie să poată asigura o cofi­nan­ţare proprie de 15% din grantul obţinut.

Share This